Regulamin konkursu: 
1. Czas trwania konkursu: 21.05.2024 r. - 06.06.2024 r.
2. Cele konkursu:
- rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych,
- dbanie o posługiwanie się piękną mową ojczystą,
- upowszechnianie wiedzy logopedycznej,
- pobudzanie kreatywności i aktywności artystycznej dzieci.
3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas I - III Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie.


4. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej, na której znajdzie się jak najwięcej elementów, w nazwach których zawarte są trudne głoski: 

- [sz, ż, cz, dż], 
- [s, z, c, dz], 
- [ś, ź, ć, dź],
- [r]. 
Można wybrać jedną grupę głoskową, np. [sz, ż, cz, dż] lub jedną głoskę, np. [ż].
Format pracy A4, dowolna technika plastyczna.
5. Każda praca musi być zaopatrzona z tyłu metryczką, która powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz klasę.
6. Prace konkursowe oceniane będą przez komisję pod względem:
- zgodności merytorycznej, 
- staranności wykonania, 
- samodzielności, 
- pomysłowości,
- walorów artystycznych.
7. Prace konkursowe należy składać u logopedów: p. Agnieszki Borowieckiej i p. Karoliny Grzechnik do dnia 6 czerwca 2024 r. 
8. Dla autorów zwycięskich prac przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca 2024 r. Uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie, zostaną poinformowani o miejscu i czasie wręczenia nagród.
10. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie.

  • e-biblioteka

  • e-dziennik

  • Kontakt

    Goszczyn, ul. Armii Krajowej 2

    48 6632230, 606290055, 
    psp[małpa]goszczyn.edu.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.