Organizatorem konkursu na „Pocztówkę z wakacji” jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie reprezentowana przez Małgorzatę Siedlecką.

Cele konkursu:
 - pobudzenie i rozwój inwencji twórczej i kreatywności uczestników
- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
- wyrabianie poczucia estetyki
- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
- profilaktyka bezpiecznego spędzania czasu wolnego

Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest skierowany do uczniów zerówki, klas 1-8 szkoły podstawowej i  gimnazjum. W konkursie mogą uczestniczyć indywidualni uczniowie lub uczniowie z rodzinami. Konkurs będzie rozstrzygany w czterech kategoriach – indywidualnie i rodzinnie.

I kategoria: klasy 0

II kategoria: klasy 1-3,

III kategoria: klasy 4-6,

IV kategoria: klasy  7-8 i Gim.

Przedmiot konkursu:
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać wybraną przez siebie techniką pocztówkę z wakacji.

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • Technika wykonania pracy dowolna.
 • Format pracy maksymalnie A3, na sztywnym papierze.
 • Prace nie muszą mieć płaskiej formy.
 • Jeden uczeń (jedna rodzina) może zgłosić tylko jedną pracę.
 • Praca nie może być nigdzie wcześniej publikowana.
 • Praca powinna posiadać na odwrocie opis zgodny z załącznikiem nr 1 regulaminu.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac, które nie spełniają określonych warunków regulaminu.

Termin składania prac:
Prace należy dostarczyć do Organizatora Konkursu, najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.
Wszystkie prace powinny być podpisane na odwrocie i zawierać dane określone w załączniku nr 1 do regulaminu (brak metryczki powoduje dyskwalifikację pracy).
W każdej kategorii wiekowej wyłonieni zostaną trzej laureaci.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas apelu z okazji DEN.

Komisja konkursowa:
W skład Komisji Konkursowej oceniającej prace wchodzą:
Przewodniczący
– Małgorzata Siedlecka
Członek
: Marta Osińska
Członek
: Lidia Fatkowska
Członek
: Monika Kucharska
Członek:
Monika Piekarska

Komisja Konkursowa oceniając prace przyznaje punkty w skali od 1 – 10. O ostatecznym wyniku decyduje zgromadzenie przez uczestnika największej liczby punktów. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wytypowania dodatkowych prac.

Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę:

 • Kreatywność i pomysłowość,
 • Dobór materiałów,
 • Umiejętności plastyczne,
 • Ogólna estetykę wykonania pracy,
 • Zgodność z tematyką konkursu
 • Samodzielność wykonania

Postanowienia końcowe:
 - Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2018 r.
 - Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem.
 - Rodzice/opiekunowie prawni autorów prac wyrażają zgodę na ich publikację na terenie     Organizatora Konkursu i stronie www.

 

 

Załącznik nr 1

 

Goszczyn, dnia…………….

Imię i nazwisko autora (autorów)……………………………………………...…...

…………………………………………………………………klasa………..…….

Co przedstawia pocztówka (miejsce, miejscowość, kraina geograficzna itp)……..

…………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………….………………….

*wypełnioną metryczkę należy przykleić na odwrotnej stronie pracy

 

 • e-biblioteka

 • e-dziennik

 • Kontakt

  Goszczyn, ul. Armii Krajowej 2

  48 6632230, 606290055, 
  psp[małpa]goszczyn.edu.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.