1400 r. - Stanisław Albert, mieszkaniec Goszczyna, rozpoczął naukę w Akademii Krakowskiej.

1603 r. - O szkole w tym miasteczku po wizytacji biskupa Wawrzyńca Goślickego – „Rektorowi szkoły daje pleban Paweł Głuchowski pensyi rocznej dwadzieścia złotych polskich.”

1790 r. - Szkółka parafialna funkcjonowała w jednej z izb szpitalika istniejącego przy parafii.

Do początków XIX wieku funkcjonowała drewniana parafialna szkoła elementarna.

1816 r. - Wybudowano, w miejsce drewnianej, murowaną parafialną szkołę elementarną.

II poł. XIX w.: W roku 1873 prawie cały Goszczyn spłonął. Szkoła dla chłopców mieściła się wówczas w części budynku nowej karczmy (budynek Urzędu Gminy). Szkoła dla dziewcząt znajdowała się w wynajętym mieszkaniu Władysława Bedyńskiego przy ulicy Piekarskiej.

1910 r. - Budowa 1-piętrowego budynku szkolnego. Zgodę na budowę podpisał car Mikołaj II. Koszt wyniósł około 7000 rubli. Fundatorem był Kociszowski, urodzony w Goszczynie, mieszkaniec Warszawy. Na pierwszym piętrze mieściły się cztery izby lekcyjne. Na parterze mieszkali nauczyciele. Przez pewien czas przy 4-letniej szkole elementarnej w Goszczynie mieściły się preparandy nauczycielskie, tj. dwuletnie kursy dla kandydatów na nauczycieli. 

1923 r. - Szkoła stała się Szkołą Publiczną o 7 oddziałach. Od klasy piątej oddziały były bardzo liczne, ponieważ do szkoły przychodzili uczniowie z sąsiednich szkół niżej zorganizowanych: z Bądkowa, Broniszewa, Długowoli Olszewa, Piekart, Rykał. Niektóre klasy, liczące ponad 70 uczniów, miały zajęcia w osobnym budynku, w sali świetlicowej, nad mleczarnią.

1935 r. - Nauczyciel goszczyńskiej szkoły, Stanisław Skoczek, organizuje Drużynę Harcerską.

1939 r. - Po napaści wojsk hitlerowskich na Polskę i rozpoczęciu II wojny, 1 września, pod koniec tego roku większość chłopców goszczyńskiej drużyny harcerskiej wróciła do pracy w konspiracyjnych drużynach harcerskich, w Szarych Szeregach podporządkowanych Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), a potem Armii Krajowej (AK).

1940 r. - Z początkiem roku szkolnego powstaje na terenie Goszczyna pierwszy komplet tajnego nauczania na poziomie licealnym, a potem dwa komplety na poziomie szkoły powszechnej.

1942 r. - Odbyła się pierwsza tajna matura w Grójcu z udziałem goszczyńskich uczniów. Później matury organizowane były na miejscu, w Goszczynie.

1945 r. - Po zakończeniu II wojny zajęcia szkolne w goszczyńskiej szkole zostały wznowione.

1945/1946 r. - W tym roku szkolnym istniało w Goszczynie Samorządowe Gimnazjum Koedukacyjne Gminnej Rady Narodowej.

1948/1949 r. - Od tego roku szkolnego Szkoła Podstawowa w Goszczynie była szkołą 7- letnią.

1965 r.Nastąpiło przedłużenie nauki w szkołach podstawowych do 8 klas.

1973/1974 r. - W tym roku szkolnym szkoła w Goszczynie została przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną.

1998 r. - Budynek szkoły został zamknięty, a uczniowie przenieśli się do nowego budynku przy ulicy Młyńskiej 2, obecnie Armii Krajowej 2.

1999/2000 r. - Rok ten był pierwszym rokiem wprowadzania w życie 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum, które zajęło pierwsze piętro w nowootwartym budynku szkolnym.

2007 r. Przy szkole zostaje wybudowana pełnowymiarowa hala sportowa.

2008 r.Uchwałą Rady Gminy w Goszczynie utworzony został Zespół Szkół Publicznych w Goszczynie.

2009 r.Stary budynek szkoły został rozebrany.

2012 r.W listopadzie oddany został do użytku obiekt sportowy „Moje boisko – Orlik 2012”.

2014 r. - 1 września oddany został do użytku kompleks sportowo-rekreacyjny. Do istniejącego boiska „Orlik” została dobudowana bieżnia lekkoatletyczna, plac zabaw dla dzieci, rekreacyjny plac trawiasty, zewnętrzna siłownia i trybuny na 150 miejsc.

2017 r. - W wyniku reformy oświaty została zmieniona struktura szkół. Uchwałą Rady Gminy:

- 31 sierpnia zostaje zamknięty Zespół Szkół Publicznych.

- 1 września zostaje powołana Publiczna Szkoła Podstawowa z wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi.

 

Źródła:

 1. Grójeckie we wspomnieniach. Antologia. Seria Pierwsza. Wybór i opracowanie: Zdzisław Szeląg – Stanisław Skoczek „Moje wspomnienia okupacyjne”, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział w Grójcu, Grójec 1999, s. 119-134
 2. Słownik Wiedzy o Grójeckiem pod redakcją Zdzisława Szeląga. Zeszyt Drugi – Goszczyn (Napoleon Koniński), Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział w Grójcu, Grójec 1994, s. 30-35
 3. „Kronika parafii Goszczyn”, autorstwa księdza proboszcza Władysława Peteckiego.
 • e-biblioteka

 • e-dziennik

 • Kontakt

  Goszczyn, ul. Armii Krajowej 2

  48 6632230, 606290055, 
  psp[małpa]goszczyn.edu.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.