Poczet sztandarowy rok szkolny - 2023/2024
Poczet sztandarowy rok szkolny - 2023/2024. Skład pocztu sztandarowego: chorąży – Miłosz Mieńkowski, asysta – Klaudia Duraj, Maja Soborzyńska

Historia Sztandaru Szkoły

sztandar szkoły 

W 1936 roku okoliczne społeczeństwo, z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły Mariana Konarzewskiego, ufundowało sztandar. Szkoła w Goszczynie była pierwszą szkołą w powiecie grójeckim, która miała swój sztandar.

Wygląd sztandaru: na jednej stronie wyhaftowany jest Biały Orzeł w złotej koronie, a na drugiej wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej.

W 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej, w grudniu tego roku chłopcy z konspiracyjnej drużyny harcerskiej schowali sztandar, a także ilustracje historyczne i mapy. Ratowali również bibliotekę szkolną, którą chcieli zlikwidować Niemcy.

Po zakończeniu II wojny światowej i przejęciu władzy w Polsce przez komunistów o szkolnym sztandarze zapomniano, głównie ze względu na symbole, które zostały na nim pierwotnie umieszczone. Chodzi o Białego Orła ze złotą koroną i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W okresie PRL godłem był Orzeł Biały, ale bez korony, a stosunek władz komunistycznych do Kościoła katolickiego, a tym samym do symboli religijnych był, wrogi.

W roku 1979 szkołę w Goszczynie odwiedził były nauczyciel tej szkoły pan Stanisław Skoczek. Sztandar, odnaleziony na strychu szkoły, był wówczas w złym stanie. Pan Skoczek opowiedział historię sztandaru w czasie II wojny światowej, a pani dyrektor Helena Bedyńska zobowiązała się, że sztandar zostanie odnowiony.

Na początku lat osiemdziesiątych, po sierpniu 1980 roku, strajkach na Wybrzeżu i po utworzeniu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” sztandar, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, został odnowiony. Ze starego sztandaru pozostał Biały Orzeł w koronie i Matka Boska Częstochowska. Renowacji sztandaru dokonała ówczesna gospodyni proboszcza parafii Goszczyn, księdza dziekana Józefa Burzy, pani Bronisława Popkowicz.

Po 1989 roku, po obradach „okrągłego stołu”, po parlamentarnych wyborach czerwcowych i po przemianach społeczno-polityczno-ekonomicznych w Polsce sztandar został przejęty przez społeczność szkoły podstawowej.

W 1998 roku, po otwarciu nowego budynku szkolnego przy ulicy Młyńskiej (obecnie Armii Krajowej), sztandar został przeniesiony do  Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie, w tym czasie jeszcze 8-letniej.

Od roku szkolnego 2008/2009, powstaje Zespół Szkół Publicznych, sztandar towarzyszy uczniom szkoły podstawowej i gimnazjalistom oraz ich nauczycielom w czasie uroczystości szkolnych i narodowych.

W roku 2014 sztandar został poddany powtórnej renowacji i zakupiono nowy drzewiec do sztandaru.

 

Źródła:

 1. Grójeckie we wspomnieniach. Antologia. Seria Pierwsza. Wybór i opracowanie: Zdzisław Szeląg – Stanisław Skoczek „Moje wspomnienia okupacyjne”, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział w Grójcu, Grójec 1999, s. 119-134
 2. Słownik Wiedzy o Grójeckiem pod redakcją Zdzisława Szeląga. Zeszyt Drugi – Goszczyn (Napoleon Koniński), Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział w Grójcu, Grójec 1994, s. 30-35
 3. „Kronika parafii Goszczyn”, autorstwa księdza proboszcza Władysława Peteckiego.

 

 • e-biblioteka

 • e-dziennik

 • Kontakt

  Goszczyn, ul. Armii Krajowej 2

  48 6632230, 606290055, 
  psp[małpa]goszczyn.edu.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.