Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie prowadzi nabór dzieci do oddziału przedszkolnego (zerówki) i klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły do końca marca, w celu przyjęcia kandydata do zerówki i pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz właściwego zaplanowania organizacji pracy szkoły w przyszłym roku szkolnym.

 Załączniki do pobrania:

Wniosek dla kandydata do oddziału przedszkolnego (doc)

Wniosek kandydata do oddziału przedszkolnego (pdf)

Wniosek kandydata do klasy 1 Szkoły Podstawowej (doc)

Wniosek kandydata do klasy 1 Szkoły Podstawowej (pdf)


ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.03.2024

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/20245, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3

Informację o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz udostępnienie na stronach internetowych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr OR.0050.03.2024

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 25 stycznia 2024 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2024 r.

od godz. 8.00

do 29 marca 2024 r.

do godz. 15.00

od 3 czerwca 2024 r.

od godz. 8.00

do 17 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

do 8 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

do 21 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

9 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

24 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10 kwietnia 2024 r.

od godz. 8.00

do 22 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

od 25 czerwca 2024 r. od godz. 8.00 do 27 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

28 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

 

 Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr OR.0050.03.2024

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 25 stycznia 2024 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2024 r.

od godz. 8.00

do 29 marca 2024 r.

do godz. 15.00

od 3 czerwca 2024 r.

od godz. 8.00

do 17 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

do 8 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

do 21 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

9 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

24 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10 kwietnia 2024 r.

od godz. 8.00

do 22 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

od 25 czerwca 2024 r. od godz. 8.00 do 27 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

28 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

 


Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie zakończyła pierwszy etap naboru dzieci do oddziału przedszkolnego (zerówki) i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025.

Lista dzieci przyjętych do klasy 1

L.p

Nazwisko i Imię

Miejscowość

1

Bąk Stanisław

Długowola

2

Binkiewicz Szymon

Goszczyn

3

Binkiewicz Tymon

Goszczyn

4

Bojanowicz Maja

Goszczyn

5

Dupczyk Jakub

Goszczyn

6

Furmaniak Maja

Goszczyn

7

Gontarek Melania

Goszczyn

8

Górka Maria

Lekarcice Nowe

9

Grela Zuzanna Magdalena

Długowola

10

Grzechnik Emilia Zofia

Brzostowiec

11

Kamińska Marcelina

 Lekarcice Stare

12

Klepacz Seweryn Franciszek

Bądków

13

Lewkiewicz Miłosz Łukasz

Goszczyn

14

Kostrzewski Stanisław

Goszczyn

15

Kowalczyk Hanna

Długowola

16

Kowalczyk Lena

Modrzewina

17

Malowaniec Stanisław

Broniszew

18

Marczak Mikołaj

Długowola

19

Milczarek Amelia

Jakubów

20

Mruk Witold

Długowola

21

Musiał Bartłomiej

Lisów

22

Okolus Iga

Goszczyn

23

Okrasa Gabriela

Romanów

24

Piórkowski Igor

Bądków

25

Pochylski Oliwier

Goszczyn

26

Posłuszny Wojciech

Goszczyn

27

Radecki Jeremi Tadeusz

Lekarcice Stare

28

Senator Igor

Goszczyn

29

Sieradzan Laura Paulina

Broniszew

30

Sobierajewski Teofil

Goszczyn

31

Stefaniak Jakub

Goszczyn

32

Stępień Szymon

Kolonia Bądków

33

Stępień Zuzanna

Kolonia Bądków

34

Tkaczyk Miłosz

Bądków

35

Wróbel  Hanna

Lekarcice Stare

36

Wudarczyk Kacper

Bądków

37

Zegarska Hanna

Goszczyn

 

Lista dzieci przyjętych do oddziału zerowego 6-latki

L.p

Nazwisko i Imię

Miejscowość

1

Adamska Michalina

Broniszew

2

Czarnecka Anna

Nowa Długowola

3

Gaik Helena

Broniszew

4

Kłapot Nina

Romanów

5

Lenartowicz Kacper

Lekarcice Nowe

6

Musiał Zuzanna

Lisów

7

Nyrka Nina

Jakubów

8

Piórkowski Rafał

Bądków

9

Rozmuszyński Piotr

Goszczyn

10

Sieklucki Antoni

Długowola

11

Sijka Jadwiga

Goszczyn

12

Szymański Eryk

Goszczyn

13

Urbański Maciej

Goszczyn

14

Wójcik Zofia Łucja

Długowola

15

Wójcik Michał

Goszczyn

16

Zielińska Blanka

Broniszew

17

Ziółek Iga

Broniszew

  • e-biblioteka

  • e-dziennik

  • Kontakt

    Goszczyn, ul. Armii Krajowej 2

    48 6632230, 606290055, 
    psp[małpa]goszczyn.edu.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.